:: Index ::

_______________________________________________________________________________

 

 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

"KZGM" Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 25;      32-100 Proszowice

 
_______________________________________________________________________________
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KZGM" Sp. z o.o.
z siedzibą w Proszowicach, ul. Jagiełły 25,
Rejestr Przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS 0000188664, NIP 682-14-11-144, Regon 351399042,
Kapitał zakładowy 3 417 500,00 zł

_______________________________________________________________________________