Administracja

_______________________________________________________________________________

 

Zarządzanie nieruchomościami:

 • Zakres usług obejmujących zarządzanie nieruchomościami:
  • podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu, reprezentowanie podmiotu,
  • prowadzenie i aktualizacja spisu lokali Właścicieli oraz Najemców wchodzących w skład nieruchomości,
  • prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości oraz książki obiektu budowlanego,
  • kontrola realizacji umów zapewniających dla nieruchomości dostawę mediów tj. centralnego ogrzewania, wody, prądu, gazu oraz wywozu nieczystości stałych,
  • monitoring i kontrola stanu technicznego budynku, sprawowanie nadzoru nad pracą podmiotów odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy,
  • kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji,
  • zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych,
  • organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • prowadzenie  księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • inne czynności zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.

 

Administrowanie nieruchomościami:

 • Zakres usług obejmujących administrowanie nieruchomościami:
  • prowadzenie i aktualizacja spisu lokali Właścicieli oraz Najemców wchodzących w skład nieruchomości,
  • prowadzenie  bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości oraz książki obiektu budowlanego,
  • kontrola realizacji umów zapewniających dla nieruchomości dostawę mediów tj. centralnego ogrzewania, wody, prądu, gazu oraz wywozu nieczystości stałych,
  • monitoring  i  kontrola stanu technicznego budynku, sprawowanie nadzoru nad konserwacją oraz  bieżącymi naprawami w obiekcie,
  • kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji,
  • zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych,
  • organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • stała współpraca z Zarządem nieruchomości,
  • prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • inne czynności zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.

 

Księgowość:

 • prowadzenie Ksiąg bądź ewidencji pozaksięgowych w sposób przewidziany w Ustawie o rachunkowości,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej,
 • prowadzenie księgowości oraz ewidencji pozaksięgowych,
 • przygotowywanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych PIT dotyczących osób związanych ze wspólnotą stosunkiem prawnym,
 • windykacja należności oraz doradztwo prawne,
 • prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi oraz ZUS,
 • sporządzanie budżetu wspólnoty (planu gospodarczego) wg ustaleń Zarządu oraz kontrola jego wykonania,
 • sporządzanie rozliczeń oraz raportów finansowych zgodnie z wymaganiami Zarządów Wspólnot, doradztwo w zakresie finansowania działalności Wspólnoty.

 

Przejęcie nieruchomości:

 • Usługa polegająca na  przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności zmierzających do przejęcia nieruchomości. W skład powyższych czynności wchodzi w szczególności:
  • analiza stanu prawnego i faktycznego oraz czy przejęcie nieruchomości jest realne,
  • przygotowanie projektu niezbędnych uchwał,
  • organizacja zebrania,
  • przygotowanie protokołu przejęcia,
  • dokonanie oceny dokumentacji.

 

Promocja.

Wspólnoty oraz właściciele obiektów komercyjnych, którzy się zdecydują na nasze usługi zarządzania lub administrowania podpiszą umowę na co najmniej 2 lata otrzymają bezpłatnie usługę administrowania przez 30 dni, natomiast usługę zarządzania przez 90 dni.

 

Licencje.
Firma zatrudnia osoby posiadające licencje Zarządcy Nieruchomości.