Akty prawne

_______________________________________________________________________________

 

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970540348

 

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101941291

 

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070160092
 

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980600387

  • Urząd Regulacji Energetyki

http://ure.gov.pl

  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/