Akty prawne

_______________________________________________________________________________

 

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

  • Ustawa z dnia 6 maja 2010r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101210809

  • Ustawa z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070990665

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020080070

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990740836