Inwestycje

_______________________________________________________________________________

 

Rok 2011

 • Kotłownia przy ul. Wolności
  • zlecenie wykonania oraz dostawa do kotłowni komina stalowego
  • zakup nowego transportera pionowego wyciągu miału węglowego

Rok 2010

 • Zlecenie opracowania POE ESCO w Krakowie "Modernizacja systemu ciepłowniczego  w Proszowicach" w oparciu o koncepcję rozbudowy kotłowni przy ul. Wolności z wariantowym  ujęciem likwidacji kotłowni przy ul. Kopernika 5 oraz przyłączenia osiedla przy  ul. Kopernika do kotłowni przy ul. Wolności.
 • Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu telemetrycznego (zdalny odczyt energii cieplnej).
 • Wymiana integratorów LEC-4 we wszystkich urządzeniach pomiarowych (ciepłomierzach)  i zastąpienie ich nowoczesnymi integratorami LEC-5.

Rok 2009

 • Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem inwestycji modernizacyjnej kotłowni miejskiej przy ul. Wolności oraz inwestycji przyłączeniowej dla osiedla Kopernika w Proszowicach.

 

Rok 2008

 • Przygotowanie inwestycji przyłączeniowej dla osiedla Kopernika w Proszowicach (koncepcja, uzgodnienia, harmonogramy, organizacja spotkań zainteresowanych stron, itp.)
 • Kotłownia przy ul. Wolności
  • przyłączenie do sieci budynku mieszkalnego o mocy 15kW
  • wykonanie pomiarów kontrolnych komina, konserwacja lin naciągowych
  • wymiana taśmy przenośnika żużla dla pieca KR-100
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 72
  • wykonanie zbiorników na olej opałowy w pomieszczeniu kotłowni wykonanie nowej linii olejowej
  • modernizacja pompowni
 • Kotłownia przy ul. Jagiełły 2
  • Modernizacja pompowni, wymiana pompy obiegowej
  • Wykonanie systemu zabezpieczenia temperatury wody powrotnej (sterowania małych obiegiem wody powrotnej)

Rok 2007

 • Kotłownia przy ul. Wolności
  • przyłączenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Krakowskiej w Proszowicach- wykonanie 132mb rurociągu  preizolowanego o średnicy 65mm. Moc przyłączonego obiektu 140kW
  • wykonanie węzła cieplnego w budynku Urzędu Pracy oraz ogrzewania Garażu
  • przyłączenie rewitalizowanego budynku na cele mieszkaniowego przy ul. Nowej 2
  • modernizacja rozdzielni elektrycznej w pompowni kotłowni przy ul. Wolności oraz układu sterowania pompami obiegowymi
  • remont zasobnika miału węglowego kotła Nr 2
  • wymiana sklepień zapłonowych, remont rusztów, przenośników poziomych
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 72
  • prace przygotowawcze do wprowadzenia w budynku zbiorników na olej opałowy
 • Kotłownia przy ul. Jagiełły 2
  • opracowanie projektu modernizacji pompowni

Rok 2006

 • Kotłownia przy ul. Wolności
  • modernizacja układu sterowania pracą kotłów i wentylatorów
  • montaż nowych szaf sterowniczych
  • remont odżużlacza KR-100
 • Kotłownia przy ul. Jagiełły 2
  • wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego
  • zakup i montaż palnika gazowego wraz z systemem bezpieczeństwa
  • montaż komina ze stali nierdzewnej oraz  modernizacja czopucha

Rok 2005

 • Kotłownia przy ul. Wolności
  • wymiana części czopucha, wymiana wentylatora ciągu dla kotła KR-100
 • Kotłownia przy ul. Jagiełły 2
  • wykonanie przyłączu gazu do budynku - I etap inwestycji przyłacza gazu do kotłowni

Rok 2004

 • Kotłownia przy ul. Wolności
  • wymiana zsypu nawęglania oraz gruntowny remont ładowacza i wyciągu kubełkowego
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 72
  • wykonanie studni wraz z systemem odwadniającącym bunkier zbiornika podziemnego
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 24
  • modernizacja systemu awaryjnego zasilania olejem opałowym (wydzielenie pomieszczenia oraz montaż zbiorników na 4000 ltr oleju)
 • Kotłownia przy ul. Jagiełły 2
  • modernizacja instalacji elektrycznej, nowa rozdzielnia oraz układ zabezpieczeń

Rok 2003

 • Kotłownia przy ul. Wolności
  • rurociąg preizolowany 200 m (zasilanie powrotne) pomiędzy kotłownią a ul. Kazimierza Wielkiego
  • modernizacja pompowni - kolejny etap
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 72
  • modernizacja budynku kotłowni
  • odwodnienie komory ciepłowniczej
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 24
  • modernizacja sterowania pogodowego kotłowni

Rok 2002

 • Kotłownia przy ul. Wolności
  • modernizacja pompowni
  • wymiana fragm. płomienicy KR-40 Nr 1
  • ocieplenie ściany, malowanie kl. schodowej
  • remont wyciągu kubełkowego
  • wymiana fragm. płomienicy KR-40 Nr 3
  • remont kotłów KR-40
  • naciąg lin komina, pionowanie, pomiar grubości blachy
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 72
  • modernizacja pompowni
 • Budynek administracyjny Jagiełły 25
  • docieplenie stropów garaży
  • przyłącz gazu, wykonanie instalacji gazowej
  • wymiana instalacji c.o.

Rok 2001

 • Kotłownia przy ul. Wolności
  • wymiana części płomienic
  • remont rusztów mechanicznych
  • zadaszenie wentylatora
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 72
  • wewnętrzna siec gazowa
  • zakup i montaż palnika gazowego wraz ze ścieżką gazową

Rok 2000

 • Kotłownia przy ul. Wolności
  • prace modernizacyjno-remontowe
  • wymiana zaworów w komorach przyłączeniowych na przesyle
 • Kotłownia przy ul. Jagiełły 2
  • naczynie przeponowe Reflex
  • automatyka palnika
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 72
  • wykonanie przyłącza gazowego
  • modernizacja linii oleju

Rok 1999

 • Kotłownia przy ul. Wolności
  • montaż układów pomiarowo-rozliczeniowych w 25 węzłach odbiorców
  • wykonanie komór kontrolnych, likwidacja awarii rurociągu preizolowanego
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 24
  • montaż palnika na gaz ziemny oraz ścieżki gazowej wraz z zabezpieczeniami
  • montaż układów pomiarowo-rozliczeniowych w 3 węzłach odbiorców
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 72
  • montaż układów pomiarowo-rozliczeniowych w 10 węzłach odbiorców
 • Kotłownia przy ul. Jagiełły 2
  • montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz ze sublicznikiem
 • Kotłownia przy ul. Jagiełły 25
  • montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego

Rok 1998

 • Prace modernizacyjne kotłowni przy ul. Wolności- c.d. w tym:
  • remont hali kotłów i wiatrołapu
  • stacja uzdatniania wody
  • zasilanie energetyczne
  • wyciąg kubełkowy
  • monitorig
 • Kotłownia przy ul. Jagiełły 2
  • monitoring
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 24
  • projekt instalacji gazowej
  • uzgodnienia, inwentaryzacja
 • Kotłownia przy ul. Królewskiej 72
  • układ stabilizacji ciśnienia wody zładowej
  • przyłącz energetyczny
  • monitoring
 • Adaptacja kotłowni olejowej przy ul. Jagiełły 25

Rok 1997

 • Budowa kotłowni olejowo-gazowej przy ul. Królewskiej 72
 • Uruchomienie listopad/grudzień

Rok 1996

 • Przygotowanie inwestycji kotłowni olejowo-gazowej przy ul. Królewskiej 72 (projekty, uzgodnienia, zasilanie energ. itp.)

Rok 1995

 • Budowa kotłowni olejowo-gazowej przy ul. Królewskiej 24- I etap
 • Modernizacja kotłowni przy ul. Jagiełły 2- III etap
  • instalacje technologiczne
  • adaptacja pomieszczeń
  • instalacje energetyczne
  • sieć przesyłowa
  • instalacje technologiczne
  • izolacje

Rok 1994

 • Modernizacja kotłowni przy ul. Wolności- III etap
  • wymiana kotłów WCO-8- na kotły KR-40 szt. 1
  • zakup i montaż agregatu pompowego
  • wymiana zużytego komina 45 m na nowy
  • budowa wiaty magazynowo-warsztatowej
 • Modernizacja kotłowni przy ul. Jagiełły 2- II etap

Rok 1993

 • Modernizacja kotłowni przy ul. Wolności- II etap:
  • wymiana kotłów WCO-80 na kotły KR-40 szt. 2
  • modernizacja sieci ciepłowniczej, wymiana głównej magistrali ciepłowniczej na preizolowaną, przejście do osiedla Królewska
  • likwidacja kotłowni przy ul. Królewskiej 60
  • podłączenie budynku Policji
  • podłączenie budynku Urzędu Skarbowego
  • podłączenie budynku Banku PKO
  • podłączenie budynku Nr.61
 • Modernizacja kotłowni przy ul. Jagiełły 2- I etap
 • Modernizacja kotłowni oraz wykonanie przesyłu napowietrznego na bazie komunalnej ul. Jagiełły 25

Rok 1992

 • Rozbudowa kotłowni przy ul. Wolności z 3,9 do 5,2 MW wraz z dobudową hali kotła KR-100