Kontakt

_______________________________________________________________________________

Biuro:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KZGM" Sp. z o.o.

32-100 Proszowice; ul. Jagiełły 25

tel./fax:   12 386-13-24; 12 386-20-70

http://www.kzgm.pl

kzgm[malpka]pro.onet.pl


 

Kotłownia miejska:

32-100 Proszowice; ul. Wolności

tel. dyżurny w sezonie grzewczym: 12 386-15-80

  

Lokalizacja:

P.P.U. "KZGM" Sp. z o.o. 32-100 Proszowice ul. Jagiełły 25

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KZGM"  Sp. z o.o.

z siedzibą w Proszowicach,  ul. Jagiełły 25,

Rejestr Przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Numer KRS  0000188664, NIP 682-14-11-144, Regon 351399042,

Kapitał zakładowy 3 417 500,00 zł

_______________________________________________________________________________