Taryfa dla ciepła

_______________________________________________________________________________

 • Taryfa obowiązująca od 01.07.2021r. 

Decyzja Nr OKR.4210.29.2020.UJN

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 31.05.2021r. - (dokument PDF)

 • Taryfa obowiązująca od 01.01.2020r. 

Decyzja Nr OKR.4210.22.2019.TK

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 29.11.2019r. - (dokument PDF)

 • Taryfa obowiązująca od 01.09.2018r. 

Dziennik Urzędowy 2018/5632 z 13 sierpnia 2018r. - (dokument PDF)

 • Taryfa obowiązująca od 01.10.2016r. 

Dziennik Urzędowy 2016/5203 z 12 września 2016r. - (dokument PDF)

 • Taryfa obowiązująca od 06.11.2014r. 

Dziennik Urzędowy 2014/5932 z 22 października 2014r. - (dokument PDF)

 • Taryfa obowiązująca od 01.04.2013r. 

Dziennik Urzędowy 2013/2050 z 13 marca 2013r. - (dokument PDF)

 • Taryfa obowiązująca od 01.08.2012r. 

Dziennik Urzędowy 2012/3238 z 5 lipca 2012r. - (dokument PDF)

 • Taryfa obowiązująca od 04.02.2012r. 

Dziennik Urzędowy 2012/249 z 20 stycznia 2012r. - (dokument PDF)

 • Taryfa obowiązująca od 01.04.2011r. 

Dziennik Urzędowy Nr 112 z 11 marca 2011r. - (dokument PDF) 

Taryfa dla ciepła - (dokument PDF)

 • Taryfa obowiązująca od 01.02.2011r. 

Dziennik Urzędowy Nr 710 z 27 grudnia 2010r. - (dokument PDF)

 • Taryfa obowiązująca od 01.08.2009r. 

Dziennik Urzędowy Nr 386 z 30 czerwca 2009r. - (dokument PDF)

 

_______________________________________________________________________________

(Do otwarcia pliku w formacie *.pdf potrzebny jest program Acrobat Reader,

który można bezpłatnie pobrać ze strony ADOBE.)

_______________________________________________________________________________