TBS Proszowice

_______________________________________________________________________________

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS-Proszowice" Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 72;  32-100 Proszowice

NIP: 682-14-43-753

tel/fax: 12 386-13-24; 12 386-20-70

www.tbs.kzgm.pl

edward_wypych[malpka]poczta.onet.pl
_______________________________________________________________________________
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS-Proszowice" Sp. z o.o.

z siedzibą w Proszowicach przy ul. 3-go Maja 72

wpisane do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000188476,

NIP 682-14-43-753, Regon 351581628,

kapitał zakładowy 130 000,00zł