Jagiełły 2

_______________________________________________________________________________

Kotłownia Jagiełły 2 w Proszowicach

 

Kotłownia przy ul. Kościuszki-Jagiełły 2 - kotłownia wbudowana o mocy równej 0,2MW dostarcza ciepło do budynku mieszkalnego Wspólnoty przy ul. Rynek- Kościuszki-Jagiełły oraz od strony Rynku- budynku prywatnego. Obiekt ogrzewa 1 162,61m2, tj. 2,5% zasobów.

 

 

 

P.P.U. "KZGM" Sp. z o.o. 32-100 Proszowice, ul. Jagiełły 2