Królewska 24

_______________________________________________________________________________

Kotłownia Królewska 24 w Proszowicach

Kotłownia przy ul. Królewskiej 24- obiekt wolnostojący o mocy równej 0,6MW. Ogrzewa wielorodzinne budynki mieszkalne przy ul. Królewskiej Nr 24, 24a oraz 24b o łącznej powierzchni 2 971,63m2, tj. 6,3% p.o.

 

 

 

 

 

 

P.P.U. "KZGM" Sp. z o.o. 32-100 Proszowice ul. Królewska 24